Wróć do Drzwi tarasowe

PSK

System PSK przy zastosowaniu okuć przesuwno-uchylnych prze­ko­nuje lekkością i komfortem porus­zania – jedna klamka steruje wszystkimi pro­ce­sami.

Skrzydła w systemie PSK znajdują sie w jednej linii. Aby przesunąć skrzydło musi ono najpierw zostać uchylone i odepchnięte na właściwy tor. Ograniczeniem w tego typu konstrukcjach jest ciężar skrzydła do 200 kg.

Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych w PSK pozwala na sku­teczne i trwałe użyt­kowanie, dzięki precyzji działania, również w wypadku ele­mentów ciężkich. Podczas wie­trzenia w pozycji uchylnej, rozwórki utrzymują skrzydło w pozycji bezpie­cznej. Okucia dla dużych i ciężkich ele­mentów wypo­sażone są dodat­kowo w ste­rowanie wymuszone, które podczas zamykania wspomaga dociskanie skrzydła na całej szerokości. Na podobnej zasadzie wspomagane jest otwieranie.