Ciepły montaż

W trosce o uzyskanie jak najlepszych parametrów izolacji cieplnej naszych okien wprowadziliśmy do oferty tzw. ciepły montaż.

Uszczelnienie okna przy takim montażu wymaga zastosowania poza pianką poliuretanową specjalnych taśm od zewnątrz i wewnątrz budynku. Należy pamiętać, że tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.  Taśmy dobiera się według zasady, iż wewnątrz musi być szczelniej. Czyli od wewnątrz stosujemy paroszczelną taśmę okienną, która zabezpiecza warstwę izolacji przed wnikaniem wilgoci znajdującej się w pomieszczeniu. Natomiast od zewnątrz taśma jest paro-przepuszczalna i zabezpiecza ona warstwę izolacji przed wpływem opadów atmosferycznych i promieni UV, a jednocześnie umożliwia dyfuzję pary wodnej, która mogła dostać się do warstwy izolacji.

Nasi pracownicy udzielą Państwu dodatkowych informacji w tym względzie. Bardzo ważną pozostaje w tym przypadku sprawa należytego przygotowania otworów do montażu okien oraz uzgodnień co do dalszych prac wykończeniowych po wymianie okien.
Porady w tym względzie przekażemy Państwu przy okazji pomiarów i ustaleń co do zakresu przeprowadzonych prac przez naszą firmę.

Obok przedstawiamy przykładowe rozwiązania w zakresie ciepłego montażu.