Kolory profili

Właściwie dobrane okna to największa ozdoba domu - nadają elewacji zewnętrznej wyjątkowy styl, a wnętrze domu upiększają skuteczniej niż jakikolwiek inny element dekoracyjny. Różnorodność kształtów i motywów kolorystycznych okien umożliwia staranne dopracowanie każdego detalu i dopasowanie okien do indywidualnego charakteru domu.

Dzięki temu, kolorowe okna nadają całemu domowi niepowtarzalny styl. Sprawiają, że może w zależnośći od potrzeb i oczekiwań - doskonale wkomponować się w otaczający krajobraz lub wprost przeciwnie - dzięki nim elewacja wyraźnie wyróżni się z otoczenia.

Bardzo interesującym rozwiązaniem jest wybór okien o różnych kolorach od strony zewnętrznej i wewnętrznej - z zewnątrz okna dopasowują się do elewacji, a od wewnątrz - doskonale podkreślają charakter pomieszczenia.

Technologie

Okleinowanie


Proces okleinowania składa się z kilku etapów: przygotowania (zagruntowania) powierzchni profilu, nałożenia okleiny i schnięcia gotowego produktu. Równomierne zagruntowanie profilu primerem i jego całkowite wyschnięcie jest konieczne dla udanego procesu okleinowania.

Powszechne kiedyś primery rozpuszczalnikowe zostały obecnie zastąpione primerami wodnymi i ekologicznymi. Są one trudniejsze w użyciu i wymagają najwyższej precyzji dozowania. Kiedy zagruntowany profil jest już całkowicie suchy, następuje przyklejenie okleiny Istotny wpływ na jakość okleinowania miało wprowadzenie do użycia ponad dwadzieścia lat temu termotopliwych klejów poliuretanowych zamiast klejów rozpuszczalnikowych.

Acrylcolor

W procesie produkcji podkład składający się w tym stanie obróbki z białego, płynnego topliwa PVC, łączony jest w sposób nierozerwalny z płynnym topliwem z plexiglasu. Dwukolorowy już profil acrylcolor opuszcza dyszę ekstrudera. Od strony wewnętrznej ma białe PVC, a na zewnątrz kolorową warstwę plexiglasu.

Jest on wysokowartościowym materiałem, który wykazuje największą odporność na wpływy atmosferyczne ze wszystkich tworzyw sztucznych. Zewnętrzna warstwa plexiglasu jest dwukrotnie mocniejsza od powierzchni białego PVC, a jej grubość - 0,5 mm - jest wyraźnie większa niż jakakolwiek okleina czy lakier.

Acrylcolor

Wierność kolorów i odporność na czynniki atmosferyczne

Acrylcolor
Plexiglas jest niewiarygodnie wytrzymałym materiałem. Od dziesięcioleci stosowany w przemyśle samochodowym, utrzymuje swój kolor, nawet po latach intensywnego oddziaływania czynników atmosferycznych. W przypadku etapowej wymiany jednostek okiennych w jednym i tym samym budynku różnice kolorystyczne, także po latach, są niemal niezauważalne.

Odporność na zarysowania

Acrylcolor
Okna z profili barwionych w systemie acrylcolor posiadają jedwabiście matową, gładką i pozbawioną porów powierzchnię. Stopienie PVC i plexiglasu pod wpływem wysokich temperatur nadaje im szczególną wytrzymałość. Dzięki temu wykazują one znaczną odporność na zarysowania oraz osadzania się kurzu i brudu.

Łatwość pielęgnacji

Acrylcolor
Okna z profili acrylcolor prawie nie wymagają konserwacji i łatwo utrzymać je w czystości. Zupełnie odpada uciążliwe zeskrobywanie starej farby i późniejsze malowanie. Dzięki temu nie ma dodatkowych kosztów. Okna te trudno zabrudzić, a ich czyszczenie jest łatwe i nie wymaga specjalnych środków.

Wysoki refleks

Acrylcolor
Promieniowanie słoneczne w znakomitej większości ulega odbiciu przez białą powierzchnię podkładu, znajdującą się pod warstwą plexiglasu, przepuszczającą promieniowanie podczerwone.
Dzięki temu zjawisko nagrzewania się profilu zostało znacząco zminimalizowane. Różnice temperaturowe, powstałe na skutek nagrzewania się białych i ciemnych profili, są zaskakująco małe.

Stuprocentowy recykling

Acrylcolor
Okna z profili acrylcolor można poddać całkowitemu recyklingowi. Resztki profili wracają do obiegu materiałowego. Stare okna są oczyszczane i przerabiane na granulat. Wynikiem takich działań jest w pełni wartościowe tworzywo, które można wykorzystać do produkcji nowych przedmiotów. Gwarantuje to zamknięty obieg materiału.

ACRYLCOLOR - PRZEKONUJĄCE ARGUMENTY

Acrylcolor po 20 latach użytkowania
powierzchnia wciąż homogeniczna, zamknięta, gładka.
Twarde PVC po 15 latach użytkowania
powierzchnia porowata, otwarta, ułatwiająca zbieranie się kurzu i zanieczyszczeń.

Kolory

Porady

Zakup okien to inwestycja na lata, aby była inwestycją trafną należy zwrócić uwagę na kilka elementów:
Estetyka
W przypadku okien kolorowych estetyka ich wykonania odgrywa szczególnie ważną rolę. Okna dwustronnie okleinowane powinny być wykonane z profili dopasowanych kolorytycznie do odcieniu okleiny. Kolorowe osłonki, zaślepki, klamki rówznież powinny być dopasowane do kolorystki okna.
Montaż
Okna kolorowe należy ze względu na wyższy współczynnik rozszerzalności cieplnej mocować w sposób, który uwzględnia możliwość dylatacji materiału. Fugi łączące należy również wykonać jako fugi dylatacyjne. Sztywne zamocowanie zaleca się stosować tylko w środkowym punktach ościeżnicy.

Pozostałe umocowania powinny umożliwiać rozszerzalność liniową materiału okna. Odległość mocowania od zewnętrznego narożnika ościeżnicy musi wynosic ok. 150mm. Odległość pomiędzy umocowaniami nie może przekroczyć 700mm. Należy dopilnować, aby pod ościeżnicę nie dostała się zaprawa ani tynk, co mogłoby przeszkadzać procesowi dylatacji. Kliny montażowe należy usunąć. W przypadku okien kolorowych należy już w momencie planowania okna uwzględnić rozszerzanie się materiału.
Technika produkcji
  1. Należy zwrócić szczególną uwagą na maksymalne wymiary okna, jakie można wykonać w danym systemie. Nie wolno przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wymiarów skrzydeł. Maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydeł można sprawdzić u każdego systemodawcy.
  2. Wszystkie kolorowe profile z tworzyw sztucznych, należy wzmacniać niezależnie od wielkości okien – odpowiednio do wymogów statycznych i obciążenia termicznego - profilami metalowymi ze stali ocynkowanej. Za każdym razem należy dobrać wzmocnienie o odpowiedniej grubości i możliwie największej odporności na zginanie (najkorzystniejsze wskaźniki bezwładności) – ściśle wg wytycznych producenta profili.
  3. Wzmocnienie należy z niewidocznej strony połączyć śrubami samogwintującymi z profilem z PVC - maksymalny rozstaw wkrętów wynosi do 25 cm.
  4. W każdym profilu musi koniecznie zostać wykonana odpowiednia ilość otworów odwadniających i odprężających (otwarcie przedniej komory profilu).
  5. Nie wolno montować dużych i szczególnie ciężkich okien rozwierno-uchylnych. Funkcja rozwierania jest bezpieczniejsza
Pielęgnacja
Profile okleinowane i acrycolor są odporne na agresywne środki używane w trakcie budowy, jak np. gips, wapno chlorowane, cement. Nie wolno stosować wobec nich alkoholu, lakieru nitro, rozcieńczalników do lakieru oraz rozpuszczalników organicznych, jak np.: aceton, benzen, czterowodorofuran, dwubutyloftalat, dwuchlorometan, fenole, ksylen, metanol, octan etylu, plastyfikatory, spirytus, toluen, węglowodory chlorowane.
Środków tych nie może również zawierać woda do mycia szyb!

Profile okien można czyścić przy użyciu środków, które bazują na substancjach powierzchniowo czynnych: ajax, benzyna oczyszczona, calgonit, mr. proper, woda mydlana, roztwór wodny amoniaku, roztwór wodny technicznego węglanu sodowego.

Do pełnej i kompletnej pielęgnacji okien szczególnie zaleca się specjalne środki pielęgnacyjne do okien kolorowych, które można nabyć w punktach sprzedaży okien.
Warto wspomnieć, że w przypadku okien z profili acrylcolor pielęgnacja ich jest znacznie ułatwiona, bo ich gładka powierzchnia utrudnia zbieranie się i przyleganie zanieczyszczeń – często wystarcza sama woda.
Konserwacja
Aby okno przez długi czas zachowało swoją wartość użytkową, niezbędna jest regularna konserwacja. Raz w roku trzeba sprawdzić współpracę ruchową poszczególnych elementów okna, łatwość obsługi, śruby mocujące okucia, mechanizm okucia zamykającego, drożność otworów odwodnieniowych, szczelność między skrzydłem a ościeżnicą ( w razie potrzeby wymienić uszczelki) oraz naoliwić wszystkie ruchome części okucia kroplą oleju maszynowego.