Aliplast MC-Wall

System lekkiej ściany osłonowej MC-Wall jest produkcji belgijskiej. Szerokość wizualna słupów i rygli wynosi 55mm. System posiada szeroką gamę słupów i rygli dopasowaną do wymagań wytrzymałościowych.

Ściana osłonowa MC-Wall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 3 sztuki łączników Ø 6 ze stali nierdzewnej na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru jak i w płaszczyźnie obciążenia szybą.

Rygle izolowane są poprzez przekładkę termiczną zaciskaną w firmie Aliplast na etapie produkcji profili. Eliminuje to możliwe do wystąpienia błędy wynikające z montażu przekładki termicznej na budowie. Rozwiązanie rygla zintegrowanego z przekładką termiczną znacznie przyspiesza montaż ściany fasadowej. Dobór przekładki zależny jest od grubości wypełnienia w ścianie osłonowej. Możliwe do zastosowania grubości wypełnień: 24-31mm, dodatkowo wypełnienie 1-10mm.

W miejscu montażu ściany, do słupów wstrzeliwany jest tworzywowy profil izolacyjny. Cała konstrukcja może być wykończona od zewnątrz różnego rodzaju listwami dekoracyjno - maskującymi o krawędziach zaokrąglonych tzw. „soft line" oraz listwami tradycyjnymi o kształcie prostokątnym.

Przekroje profili