Gealan Comfort

Obniżenie zużycia energii jest w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych przesłanek doboru materiałów budowlanych. Pod względem techniki izolacji cieplnej profile okienne z większą liczbą komór wykazują przewagę na innymi; bowiem każda dodatkowa komora powietrzna zmniejsza niepożądane straty ciepła. Nie może jednak ucierpieć na tym stabilność okna.

Wartość U w oknach Gealan Comfort sięga U = 1,1 W/m2K .  Duża głębokość profilu - 74 mm - umożliwia, mimo umieszczenia sześciu komór, zastosowanie wielkowymiarowych stalowych usztywnień, gwarantujących nienaganną jakość okien przez wiele lat.prosty
prosty
półzlicowany
półzlicowany

Okna proponujemy Państwu łącznie z montażem. W trakcie ich eksploatacji do dyspozycji pozostaje również serwis gwarancyjny i pogwararancyjny.